KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med.
Ewa Małecka-Wojciesko
Przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med.
Anita Gąsiorowska
Wiceprzewodnicząca
Prof. dr hab. n. med.
Renata Talar-Wojnarowska
Sekretarz
Dr n. med.
Łukasz Durko
Członek
Dr n. med.
Adam Fabisiak
Członek
Dr n. med.
Aleksandra Kaczka
Członek
Dr hab. n. med.
Anna Mokrowiecka
Członek
Dr n. med.
Piotr Oset
Członek
Dr n. med.
Marek Pazurek
Członek
Dr n. med.
Marek Romanowski
Członek
Dr n. med.
Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk
Członek
Dr n. med.
Ewa Walecka-Kapica
Członek
Dr n. med.
Maria Wiśniewska-Jarosińska
Członek
Dr n. med.
Barbara Włodarczyk
Członek
Dr n. med.
Hubert Zatorski
Członek
KOMITET HONOROWY
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Butruk
Prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki
Prof. dr hab. n. med. Jan Długosz
Prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
Prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
Prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski
Prof. dr hab. n. med. Maria Słomka
Prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński
Prof. dr hab. n. med. Roman Maciej Tomecki
KOMITET NAUKOWY
Dr hab. n. med. prof. GUM Krystian Adrych
Dr n. med. Tomasz Arłukowicz
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Dr n. med. Krzysztof Bartosz
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski
Dr hab. n. med. Andrzej Piotr Białek
Prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
Dr hab. n. med. Jarosław Daniluk
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska
Dr hab. n. med., prof. CMKP Marek Durlik
Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
Prof. dr hab. n. med. Rafał Filip
Prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska
Prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz
Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Dr n. med. Maria Janiak
Dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska
Prof. dr hab. n. med. Michał Kamiński
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
Prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka
Dr n. med. Adam Koprowski
Dr n. med. Konrad Leśniakowski
Dr hab. n. med. Michał Lipiński
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Wojciesko
Dr n. med. Tomasz Marek
Dr hab. n. med. Wojciech Marlicz
Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz
Dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec
Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
Prof. dr hab. n. med. Danuta Owczarek
Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
Dr n. med. Anna Pietrzak
Dr hab. n. med. Marcin Polkowski
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
Dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radwan
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Dr n. med. Marcin Romańczyk
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
Lek. med. Robert Staroń
Dr hab. n. med., prof. UM Ewa Toporowska-Kowalska
Prof. dr hab. n. med. Marek Waluga
Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
Prof. dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.