PROGRAM NAUKOWY KONGRESU

Po ceremonii otwarcia a także pomiędzy sesjami przewidziane są przerwy kawowe, a między sesjami porannymi i popołudniowymi planowana jest przerwa na lunch.

Sesje poranne

09:00 - 09:45
Hala V
Ceremonia otwarcia i powitanie uczestników Kongresu

Powitanie Gości Kongresu
Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk
Prezes OIL Dr Paweł Czekalski
Prezes PTG-E Profesor Marek Hartleb
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 20. Kongresu PTG-E Profesor Ewa Małecka-Wojciesko
V-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 20. Kongresu PTG-E Profesor  Anita Gąsiorowska
Wręczenie nagród prezentującym najlepsze prace oryginalne

10:00 - 11:30
Hala V
Sesja 1: Problemy hepatologii 1

Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce histopatologicznej NAFLD  Prof. Andrzej Marszałek
 Czy można poprawić czas przeżycia i jakość życia pacjentów z przewlekłymi chorobami cholestatycznymi wątroby?  Dr hab. Ewa Wunsch
 Leki innowacyjne w terapii NAFLD  Prof. Marek Hartleb
 Postępy w transplantologii wątroby  Prof. Krzysztof Zieniewicz

10:00 - 11:15
Sala Balowa 2
Sesja 7: Choroby przewodu pokarmowego a ciąża

Choroby przewodu pokarmowego w ciąży  Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego a ciąża  Prof. Marek Waluga 
 Prowadzenie ciąży i jej rozwiązanie u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit  Prof. Agata Karowicz-Bilińska

10:00 - 12:00
Sala Balowa 1
Sesja 4: Kontrowersje i postępy w pankreatologii

Pancreatic cancer genetics  Prof. Daniele Campa, Dr Federico Canzian 
 Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu OZT  Dr n. med. Barbara Włodarczyk 
 Idiopatyczne PZT  Prof. Renata Talar-Wojnarowska
 Badanie częstości występowania zaburzeń czynności egzokrynnej trzustki u pacjentów z cukrzycą w populacji polskiej   Dr n. med. Roland Kadaj-Lipka

10:15 - 14:00
Sala B1
Sesja filmowa zabiegów endoskopowych

10:15 - 11:00
Endosonografia
 Zastosowanie EUS z kontrastem w diagnostyce chorób trzustki - Dr Łukasz Durko
 Zastosowanie EUS w endoskopowym drenażu torbieli trzustki - Dr Łukasz Durko

11:00 - 12:00
Endoskopia zamiast leczenia chirurgicznego
 Metoda szycia endoskopowego w leczeniu chorób odbytnicy - Lek. Jacek Drzewiecki

11:15 - 12:30
Sala Balowa 2
Sesja 8: Postępowanie w zwężeniach przewodu pokarmowego

Zwężenie przełyku, dwunastnicy i jelit - już nie tylko stenty  Lek. med. Artur Raiter 
 Zwężenie dróg żółciowych; stent, poszerzanie, czy wybór innej drogi?  Lek. med. Sławomir Kozieł 
 Leczenie endoskopowe łagodnych i złośliwych zwężeń jelita grubego  Dr n. med. Piotr Wosiewicz
 Wytyczne leczenia achalazji  Prof. dr hab. Agata Mulak

11:30 - 12:00
Hol hotelowy 1 piętro
Sesja posterowa: Choroby trzustki

P1. Bezobjawowa martwica ograniczona trzustki - schemat postępowania  Agata Chwarścianek
P2. Analiza użyteczności pomiaru stężenia IL-6 i CRP w różnicowaniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki (RT) i przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT)  Mateusz Zdaniewicz
P3. Profil wybranych parametrów laboratoryjnych w ostrym zapaleniu trzustki (OZT) o różnej etiologii  Agata Wróbel 
P4. Analiza markerów pomocnych we wczesnej diagnostyce raka trzustki   Anna Jabłońska
P5. Poziom glukozy w płynie z torbieli w różnicowaniu śluzowych i nieśluzowych torbieli trzustki. Metaanaliza Ewa Pawlik

11:30 - 12:00
Hol hotelowy 1 piętro
Sesja posterowa: Choroby wątroby

P6. Bezobjawowe infekcje cytomegalowirusem i wirusem Epsteina-Barra u chorych z alkoholową chorobą wątroby (ALD) - cisi towarzysze czy czynniki ryzyka?  Anna Rycyk-Bojarzyńska 
P7. Analiza profilu serologicznego i znaczenia wybranych komponentów zewnątrzkomórkowej sieci neutrofilowej (NET) u chorych z alkoholową chorobą wątroby (ALD)  Anna Rycyk-Bojarzyńska
P8. Ocena osoczowego stężenia witaminy B12 u chorych z marskością wątroby  Łukasz Rojek
P9. Wpływ testosteronu na ekspresję PPARα i INF-γ u pacjentek chorujących na PBC  Eliza Cielica
P10. Nowe markery zapalne w diagnostyce autoimmunologicznego zapalenia wątroby i towarzyszącego jej włóknienia  Agata Michalak

12:00 - 14:00
Hala V
Sesja 2: Nieswoiste choroby zapalne jelit

• Predicting and improving outcomes in acute severe colitis  Prof. Simon Travis
 Dietoterapia w NCHZJ – powrót Jedi czy przebudzenie mocy  Prof. Grażyna Rydzewska
 „IBD goes home” – czy jesteśmy na to gotowi  Prof. Piotr Eder  
 Medycyna komplementarna i alternatywna w NCHZJ – fakty i mity  Dr n. med. Magdalena Gawron-Kiszka
 Ultrasonografia w NCHZJ – niezbędne narzędzie w rękach gastroenterologa Dr n. med. Magdalena Kaniewska
 Dyskusja 

12:15 - 14:00
Sala Balowa 1
Sesja 5: Postępy w gastroenterologii

Adenomas in the stomach. Anything new?  Prof. Michael Vieth
• Nowe potencjalne cele farmakologiczne oraz opracowanie nowych form terapii chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego  Prof. Jakub Fichna
• 
Nowości w chorobie uchyłkowej  Dr n. med. Anna Pietrzak
• 
Postępy w diagnostyce chorób czynnościowych przewodu pokarmowego  Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik

12:30 - 13:00
Hol hotelowy 1 piętro
Sesja posterowa: Jelito cz.1

P11. Ocena częstości występowania osteopenii i osteoporozy u kobiet z celiakią  Kinga Skoracka
P12. Ocena dystalnego odcinka jelita krętego w przesiewowych badaniach kolonoskopowych  Krzysztof Dąbkowski
P13. Nieinwazyjne metody w ocenie przestrzegania diety bezglutenowej u pacjentów z celakią  Marek Guzek
P14. Poziom wyszczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów z niestowistymi chorobami zapalnymi jelit - analiza pod koniec trwania pandemii  Magdalena Achtenberg
P15. Wyznaczenie kryteriów diagnostycznych otyłości wisceralnej na podstawie wskaźnika tłuszczu wisceralnego oznaczanego metodą bioimpedancji elektrycznej u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit  Alina Niezgódka-Klósak

13:00 - 14:00
Sala Balowa 2
Sesja 9: Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego

 Zastosowanie sztucznej inteligencji w detekcji polipów jelita grubego - projekt Comrade  Dr n. med. Marcin Talar 
 AI w wykrywaniu wczesnego raka przewodu pokamowego  Prof. Michał F. Kamiński 
 AI w diagnostyce obrazowej przewodu pokarmowego  Prof. Michał Studniarek

Sesje satelitarne

15:00 - 15:30
Sala Balowa 2
Sesja firmy Varimed i Bracco Imaging

 Zastosowanie środków kontrastowych w ultrasonograficznej diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych wątroby i trzustki  Dr Łukasz Durko
 Ultrasonografia wzmocniona środkiem kontrastującym... Prof. Ludomir Stefańczyk 

 

15:00 - 16:00
Sala Balowa 1
Sesja firmy Merz

New insights from NAFLD and NASh - diagnosis and treatment
Prof. Ali Canbay

15:00 - 15:30
Hala V
Sesja firmy AbbVie

Rinvolucja w walce o reemisję w IBD  Prof. Maciej Gonciarz,
 Pierwsze starcie w ringu z WZJG  Dr Michał Krogulecki

 

 

 

 

 

15:30 - 16:00
Hala V
Sesja firmy Recordati

Mesalazyna - na co zwrócić uwagę i czym się kierować podczas wyboru preparatu?
Prof. Grażyna Rydzewska

15:35 - 16:00
Sala Balowa 2
Sesja firmy CellTrion

Podskórny Infliksymab - nowe możliwości terapii
Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

 Celltrion

16:00 - 16:20
Hala V
Sesja firmy Takeda

Trendy w leczeniu NChZJ - w jaki sposób możemy wpłynąć na przebieg tych chorób?
Prof. Piotr Eder

 

16:00 - 16:20
Sala Balowa 2
Sesja firmy Medtronic

AI GI Genius - sztuczna inteligencja w wykrywaniu polipów
Prof. Michał Kukla

16:00 - 16:20
Sala Balowa 1
Sesja firmy AstraZeneca

Ból brzucha - częsty objaw, a może choroba rzadka?
Prof. dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon

Sesje popołudniowe

16:30 - 17:45
Hala V
Sesja 3: Rak jelita grubego

Jak w praktyce lekarskiej wykorzystać informacje o profilu molekularnym RJG  Prof. Jarosław Reguła 
 Skryning raka jelita grubego – na świecie i w Polsce  Prof. Michał F. Kamiński 
 
Rak jelita grubego - czego gastroenterolog może oczekiwać od chirurga?  

16:30 - 18:40
Sala Balowa 2
Sesja 10: Kontrowersje wokół chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego

Eozynofilowe zapalenie przełyku a choroba refluksowa przełyku  Prof. Elżbieta Czkwianianc
 Pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej przełyku - fakty i mity  Prof. Andrzej Dąbrowski
 Refluks żółciowy - jak rozpoznać i jak leczyć?  Dr hab. Anna Mokrowiecka
 Niedokrwistość w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego  Dr hab. Jarosław Daniluk
 Zakażenie H. pylori - co nowego?  Prof. Krystian Adrych

 

16:30 - 17:45
Sala Balowa 1
Sesja 6: Cholestatyczne choroby wątroby

Zespoły nakładania AIH/PBC i AIH/PSC: czy umiemy je diagnozować i leczyć?  Dr hab. Ewa Wunsch 
 Kamica żółciowa: aspekty praktyczne diagnostyki i leczenia  Prof. Marcin Krawczyk  
 Pułapki diagnostyki radiologicznej chorób dróg żółciowych  Dr n. med. Anna Stadnik 
 Transplantacja wątroby w chorobach cholestatycznych  Dr hab. Joanna Raszeja-Wyszomirska

16:30 - 17:45
Sala B1
Sesja filmowa zabiegów endoskopowych

16:30 - 17:45
Protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych
 Protezowanie przez brodawkę protezą typu "Amsterdam" i oblacja RFA dróg żółciowych - Dr Marek Pazurek
 Protezowanie przez brodawkę protezą typy SEMS - Lek. Marek Skoczylas
 Protezowanie guzów wnęki - Lek. Sławomir Kozieł
 Endoskopowa hepaticogastrostomia pod kontrolą EUS - Prof. Mateusz Jagielski
 Protezowanie przewodu Wirsunga w PZT protezą typu "Amsterdam" - Dr Marek Pazurek

17:45 - 18:15
Hol hotelowy 1 piętro
Sesja posterowa: Przewód pokarmowy

P20. Ostre niedokrwienie krezki jelita Patryk Kaczor
P21. Rola zespoleń żołądkowo-jelitowych wykonanych technikami małoinwazyjnymi w leczeniu niedrożności przewodu pokarmowego  Patryk Kaczor
P22. Antybiotyki w trakcie przezściennego drenażu endoskopowego pozapalnych trzustkowych i okołotrzustkowych zbiorników płynowych  Agata Chwarścianek
P23. Wpływ antybiotykoterapii modyfikującej mikrobiom jelitowy na gojenie doświadczalnych uszkodzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w warunkach zablokowania cyklooksygenazy  Sławomir Kwiecień
P24. Zmiany w metabolizmie serotoniny oraz ekspresji receptorów dla serotoniny w uchyłkowatości jelita grubego  Miłosz Jastrzębski

Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.