28.09.2023, czwartek, godz. 11:30- 12:00
Hol hotelowy 1 piętro

Sesja posterowa: Choroby wątroby

Wykładowca(y):
Eliza Cielica, Szczecin
Dr n. med. Agata Michalak, Lublin
Dr n. med. Łukasz Rojek, Gdańsk
Dr n. med. Anna Rycyk-Bojarzyńska, Lublin

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Michał Kukla, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kobiela, Gdańsk
Dr n. med. Adam Koprowski, Warszawa

P6. Bezobjawowe infekcje cytomegalowirusem i wirusem Epsteina-Barra u chorych z alkoholową chorobą wątroby (ALD) - cisi towarzysze czy czynniki ryzyka? 
Dr hab. Beata Kasztelan-Szczerbińska, Dr n. med. Anna Rycyk-Bojarzyńska, Dr n. med. Agata Michalak, Prof. Halina Cichoż-Lach, Jarosław Ludian, Prof. Jacek Roliński
Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Zakład Immunologii Doświadczalnej, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, UM w Lublinie

P7. Analiza profilu serologicznego i znaczenia wybranych komponentów zewnątrzkomórkowej sieci neutrofilowej (NET) u chorych z alkoholową chorobą wątroby (ALD)  
Dr n. med. Anna Rycyk-Bojarzyńska, Dr hab. Beata Kasztelan-Szczerbińska, Dr n. med. Agata Michalak, Lek. med. Borys Łozowski, Prof. Halina Cichoż-Lach, Dr n. med. Agata Surdacka, Prof. Jacek Roliński
Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, UM w Lublinie 

P8. Ocena osoczowego stężenia witaminy B12 u chorych z marskością wątroby
Dr n. med. Łukasz Rojek, Prof. Krystian Adrych
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, GUM

P9. Wpływ testosteronu na ekspresję PPARα i INF-γ u pacjentek chorujących na PBC
Eliza Cielica, Hanna Maciejowska, Bartosz Huła
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii Medycznej, PUM w Szczecinie, Opiekun: prof. Małgorzata Milkiewicz

P10. Nowe markery zapalne w diagnostyce autoimmunologicznego zapalenia wątroby i towarzyszącego jej włóknienia
Dr n. med. Agata Michalak, Weronika Domerecka, Dr n. med. Anna Rycyk-Bojarzyńska, Prof. Beata Kasztelan-Szczerbińska, Prof. Teresa Małecka-Massalska, Prof. Halina Cichoż-Lach
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Zakład Fizjologii Człowieka Katedry Nauk Przedklinicznych, UM w Lublinie

Organizator:
PTG-e / Exactus
Skontaktuj się jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Tel: 42 632 28 66, 606 806 180
E-mail: info@exactus.pl

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego aby zapisać się na Kongres
REJESTRACJA

Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.