28.09.2023, czwartek, godz. 12:30- 13:00
Hol hotelowy 1 piętro

Sesja posterowa: Jelito cz.1

P11. Ocena częstości występowania osteopenii i osteoporozy u kobiet z celiakią
Kinga Skoracka, Dr n. med. Martyna Marciniak, Dr hab. Michał Michalak, Dr n. med. Agnieszka Zawada, Alicja Ewa Ratajczak-Pawłowska, Anna Rychter, Prof. Agnieszka Dobrowolska, Prof. Iwona Krela-Kaźmierczak
Katedra Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Katedra Informatyki i Statystyki, UM w Poznaniu  

P12. Ocena dystalnego odcinka jelita krętego w przesiewowych badaniach kolonoskopowych
Lek. med. Maciej Tryba, Lek. med. Ernest Biesiada, Lek. med. Kamila Konczanin, Lek. med. Małgorzata Michalak, Lek. med. Magdalena Szczygłowska, Prof. Krzysztof Safranow, Prof. Teresa Starzyńska, Dr n. med. Krzysztof Dąbkowski
Klinika Gastroenterologii, Zakład Biochemii, PUM

P13. Nieinwazyjne metody w ocenie przestrzegania diety bezglutenowej u pacjentów z celakią
Dr n. med. Katarzyna Gładyś-Cieszyńska, Dr n. med. Jolanta Dardzińska, Dr n. med. Marek Guzek, Prof. Krystian Adrych, Prof. Sylwia Małgorzewicz
Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Katedra Żywienia Klinicznego, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, GUM

P14. Poziom wyszczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów z niestowistymi chorobami zapalnymi jelit - analiza pod koniec trwania pandemii 
Lek. med. Magdalena Achtenberg, Gabriela Rosa, Dr hab. Dorota Cibor, Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, CM, UJ

P15. Wyznaczenie kryteriów diagnostycznych otyłości wisceralnej na podstawie wskaźnika tłuszczu wisceralnego oznaczanego metodą bioimpedancji elektrycznej u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit  
Dr n. med. Alina Niezgódka-Klósak, Dr n. med. Izabela Miechowicz, Prof. Agnieszka Dobrowolska, Prof. Piotr Eder
Katedra Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Katedra Informatyki i Statystyki, UM w Poznaniu

P16. Otyłość wisceralna nie warunkuje cięższego przebiegu nieswoistych zapaleń jelit i nie stanowi dodatkowego czynnika o działaniu prozapalnym 
Dr n. med. Alina Niezgódka-Klósak, Prof. Katarzyna Korybalska, Dr n. med. Izabela Miechowicz, Prof. Agnieszka Dobrowolska, Prof. Piotr Eder
Katedra Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Katedra Patofizjologii, Katedra Informatyki i Statystyki, UM w Poznaniu

P18. Związek sarkopenii z gęstością mineralną kości u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit 
Dorota Skrzypczak, Alicja Ratajczak-Pawłowska, Dr hab. Michał Michalak, Dr n. med. Aleksandra Szymczak-Tomczak, Prof. Agnieszka Dobrowolska, Prof. Iwona Krela-Kaźmierczak
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, UM w Poznaniu

P19. Wpływ pandemii Covid-19 na przebieg zakażenia Clostridioides difficile u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit  
Aleksandra Jagura, Dr n. med. Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk, Prof. Anita Gąsiorowska
Klinika Gastroenterologii, UM w Łodzi

Organizator:
PTG-e / Exactus
Skontaktuj się jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Tel: 42 632 28 66, 606 806 180
E-mail: info@exactus.pl

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego aby zapisać się na Kongres
REJESTRACJA

Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.