28.09.2023, czwartek, godz. 17:45- 18:15
Hol hotelowy 1 piętro

Sesja posterowa: Przewód pokarmowy

Wykładowca(y):
Dr n. med. Aleksandra Błońska, Łódź
Lek. med. Agata Chwarścianek, Bydgoszcz
Lek. med. Miłosz Jastrzębski, Warszawa
Lek. med. Patryk Kaczor, Bydgoszcz
Prof. Sławomir Kwiecień, Kraków
Lek. med. Borys Łozowski, Lublin

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska, Łódź
Dr hab. n. med. Michał Lipiński, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mądro, Lublin

P20. Ostre niedokrwienie krezki jelita
Prof. Mateusz Jagielski, Lek. med. Patryk Kaczor, Dr n. med. Jacek Piątkowski, Prof. Marek Jackowski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

P21. Rola zespoleń żołądkowo-jelitowych wykonanych technikami małoinwazyjnymi w leczeniu niedrożności przewodu pokarmowego 
Prof. Mateusz Jagielski, Lek. med. Patryk Kaczor, Dr n. med. Jacek Piątkowski, Prof. Marek Jackowski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

P22. Antybiotyki w trakcie przezściennego drenażu endoskopowego pozapalnych trzustkowych i okołotrzustkowych zbiorników płynowych 
Prof. Mateusz Jagielski, Lek. med. Agata Chwarścianek, Dr n. med. Wojciech Kupczyk, Dr n. med. Jacek Piątkowski, Prof. Marek Jackowski
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

P23. Wpływ antybiotykoterapii modyfikującej mikrobiom jelitowy na gojenie doświadczalnych uszkodzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w warunkach zablokowania cyklooksygenazy 
Prof. Sławomir Kwiecień, Lek. med. Aleksandra Danielak, Dr n. med. Dagmara Wójcik-Grzybek, Prof. Tomasz Brzozowski,
Lek. med. Adrianna Wójcik, Dr n. med. Zbigniew Śliwowski

Katedra Fizjologii, Wydział Lekarski, CM Uniwersytet Jagielloński

P24. Zmiany w metabolizmie serotoniny oraz ekspresji receptorów dla serotoniny w uchyłkowatości jelita grubego  
Lek. med. Miłosz Jastrzębski, Dr n. med. Piotr Nehring, Dr hab. Ilona Joniec-Maciejak, Dr n. med. Adriana Wawer, Dr hab. Adam Przybyłkowski
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, WUM

P25. Wartość predykcyjna wybranych parametrów charakterystyki chorych i guza pierwotnego w prognozowaniu efektów terapii u chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego 
Dr hab. Beata Kasztelan-Szczerbińska, Dr n. med. Agata Chrzanowska-Kapica, Dr n. med. Anna Rycyk-Bojarzyńska, Lek. med. Borys Łozowski, Dr n. med. Agata Michalak, Prof. Halina Cichoż-Lach, Dr n. med. Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Prof. Elżbieta Starosławska
Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, UM w Lublinie
Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin

P26. Zmiany szlaku metabolicznego serotoniny u pacjentów z zespołem czynnościowego bólu brzucha  
Dr n. med. Aleksandra Błońska, Dr n. med. Paulina Konrad, Dr n. med. Marta Mędrek-Socha, Dr n. med. Aleksandra Kaczka, Dr n. med. Cezary Chojnacki
Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, UM w Łodzi

Organizator:
PTG-e / Exactus
Skontaktuj się jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Tel: 42 632 28 66, 606 806 180
E-mail: info@exactus.pl

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego aby zapisać się na Kongres
REJESTRACJA

Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.