PROGRAM NAUKOWY KONGRESU

Po ceremonii otwarcia a także pomiędzy sesjami przewidziane są przerwy kawowe, a między sesjami porannymi i popołudniowymi planowana jest przerwa na lunch.

Sesje poranne

09:00 - 10:45
Hala V
Sesja 11: Alkoholowe choroby wątroby

 Rola psychiatrii w rozpoznawaniu i leczeniu alkoholizmu  Prof. Napoleon Waszkiewicz
 Dylematy diagnostyczne u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby  Prof. Marek Hartleb
 Alkoholowe zapalenie wątroby - możliwości leczenia farmakologicznego  Prof. Halina Cichoż-Lach
 Znaczenie mikrobioty jelitowej w patogenezie alkoholowego zapalenia wątroby  Prof. Michał Kukla
 Cząsteczki miRNA, surowicze markery włóknienia wątroby, cytokreatyny i białko Golgiego 73 – nowa potencjalna ścieżka w diagnostyce alkoholowej marskości wątroby  Dr n. med. Agata Michalak

09:00 - 11:20
Sala Balowa 1
Sesja 14: Choroby przełyku

 Postępowanie w neoplazji związanej z przełykiem Barretta - gdzie się znajdujemy w kolejnej dekadzie?  Dr hab. Anna Mokrowiecka
 Dlaczego rośnie liczba przeciwników operacji Nissena  Prof. Piotr Hogendorf
 Personalizowane postepowanie w neoplacji związanej z przełykiem Barretta, czy pomagają biomarkery?  Dr n. med. Anna Pietrzak
 Nowe terapie endoskopowe w neoplacji związanej z przełykiem Barretta  Dr hab. Andrzej Białek
 Kiedy refluks nie wymaga inhibitorów pompy protonowej - czynniki predykcyjne  Prof. Anita Gąsiorowska  
 Zgaga czynnościowa czy ChRP oporna na leczenie - jak ustalić rozpoznanie i skutecznie leczyć  Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik

09:00 - 11:15
Sala Balowa 2
Sesja 17: Problemy onkologii gastroenterologicznej

EUS - rewizja dawnych wskazań i nowe kierunki  Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska
 Overstitch w GIST  Lek. Artur Raiter 
 
Metaplazja jelitowa i co teraz?  Prof. Maciej Gonciarz 
 Rodzinny rak żołądka  Prof. Marek Waluga 
 Biomarkery raka trzustki - czy istnieją?  Prof. Ewa Małecka-Wojciesko 
 Sporadyczne i rodzinne gruczolaki dwunastnicy  Prof. Rafał Filip

10:45 - 11:30
Hol hotelowy 1 piętro
Sesja posterowa: Endoskopia interwencyjna

P27. Endoskopowy drenaż przezścienny ropni okołoodbytnicznych  Natalia Zduńczyk
P28. Endoskopowy drenaż z zastosowaniem terapii podciśnieniowej u chorych z nieszczelnością w obrębie niskiego zespolenia jelitowego  Natalia Zduńczyk
P29. Samorozprężalne endoprotezy jelitowe w niedrożności dolnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu raka jelita grubego  Natalia Zduńczyk
P30. Rola przezodbytniczego całkowitego wycięcia mezorektum (Transanal Total Mesorectal Excision - TaTME) w leczeniu nowotworów odbytnicy  Natalia Zduńczyk
P31. Spontaniczna przetoka zbiornika martwicy ograniczonej trzustki do światła żołądka - i co dalej?  Agata Chwarścianek
P32. Drenaż endoskopowy ropni wątroby  Patryk Kaczor

11:20 - 12:00
Hol hotelowy 1 piętro
Sesja posterowa: Jelito cz.2

P39. Wpływ przekonań i praktyk żywieniowych pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit na jakość życia i akceptację choroby Katarzyna Neubauer
P40. Zaburzenia seksualne u pacjentów z Nieswoistymi Chorobami Zapalnymi Jelit  Magdalena Kaniewska
P41. Korelacja stężenia czynnika wzrostu fibroblastów 21 (FGF21) z wartościami markerów stanu zapalnego oraz parametrów stanu odżywienia w nieswoistych zapaleniach jelit  Agata Łukawska
P42. Częstość występowania i charakterystyka laboratoryjna niedokrwistości w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit  Małgorzata Woźniak
P43. Związek pomiędzy kwasem masłowym a wybranymi parametrami stanu zapalnego oraz stanem odżywienia u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit  Olga Kaczmarczyk
P44. Ocena rozkładu tkanki tłuszczowej u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit  Anna Rychter

11:30 - 13:30
Hala V
Sesja 12: Choroby trzustki

Żywienie w chorobach trzustki  Prof. Agnieszka Mądro
 Przewlekłe zapalenie trzustki  - gdy obraz KT jest prawidłowy: EUS, MRI czy badania czynnościowe?  Dr hab. Grażyna Jurkowska 
 Co nowego w OZT?  Prof. Anita Gąsiorowska
 Rak trzustki z punktu widzenia chirurga  Prof. Adam Durczyński
 Incidentaloma trzustki  Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

11:30 - 13:30
Sala Balowa 2
Sesja 18: Interwencje w otyłości

Farmakoterapia  Prof. Leszek Czupryniak
 Endoskopia w leczeniu otyłości - ESG - Overstitch i inne  Dr hab. Michał Spychalski 
 Chirurgia  Prof. Mariusz Wyleżoł
 Wpływ suplementacji maślanu sodu na nasilenie objawów brzusznych i gospodarkę węglowodanową u pacjentów z cukrzycą typu 2 – wstępna analiza  Paulina Panufnik

12:00 - 13:30
Sala Balowa 1
Sesja 15: IBS

Mikrobiota, zaburzenia bariery jelitowej i rola dysbiozy w IBS  Prof. Giovanni Barbara
 Post-Covid IBS - czy czeka nas wzrost zachorowań  Prof. Grażyna Rydzewska 
 Co nowego w Kryteriach Rzymskich - czy łatwo możemy rozpoznać IBS? Dalsze strategie terapeutyczne  Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska
 Zespoły nakładania w IBS  Dr n. med. Anna Pietrzak

Sesje satelitarne

14:30 - 15:30
Sala Balowa 1
Sesja Choroba Wilsona

Ostra niewydolność wątroby u nastolatka  Prof. Piotr Socha
 Choroba Wilsona - pułapki i wyzwania  Prof. Piotr Milkiewicz

Orphalan

14:30 - 14:50
Sala Balowa 2
Sesja firmy Bayer

Probiotykoterpia w IBS - nowe możliwości
Prof. Grażyna Rydzewska

 

14:30 - 14:50
Hala V
Sesja firmy Pfizer

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia indukcyjnego tofacytynibem u pacjentów z WZJG: pierwsze wyniki francuskiej kohorty  Prof. Piotr Eder

 

14:50 - 15:30
Hala V
Sesja firmy Fresenius Kabi

Debata: Sztafeta żywieniowa - jak wygrać z chorobą Crohna. Studium przypadku i nie tylko... Dr hab. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Dr n. med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz, Prof. Tomasz Banasiewicz

Fresenius

15:00 - 15:30
Sala Balowa 2
Sesja firmy PRO.MED.PL

Gastroenterologiczne konsekwencje otyłości i jej leczenia
Prof. CMPK Alina Kuryłowicz

15:30 - 15:45
Sala Balowa 1
Sesja firmy Ipsen

Niezależne czynniki ryzyka w przygotowaniu do kolonoskopii
Prof. Anita Gąsiorowska

 

15:30 - 15:45
Sala Balowa 2
Sesja firmy BauschHealth

MAFLD - w świetle międzynarodowych wytycznych
Prof. Elżbieta Czkwianianc

 BauschHealth

15:30 - 15:50
Hala V
Sesja firmy Eli Lilly Polska

Nowe perspektywy leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Prof. dr hab. Piotr Eder

Sesje popołudniowe

16:00 - 17:30
Hala V
Sesja 13: Wszystko co chcecie wiedzieć o torbielach trzustki

Torbiele trzustki: nadzorować, usuwać, czy zostawić w spokoju?  Dr hab. Jarosław Daniluk 
 Postępowanie w torbielach trzustki - nawigacja w labiryncie wytycznych  Dr hab. Adam Przybyłkowski 
 Nadzór radiologiczny czy endoskopowy torbieli trzustki  Dr n. med. Łukasz Durko  
 Leczenie endoskopowe torbieli trzustki  Lek. med. Artur Raiter  
 Leczenie operacyjne  Prof. Sławomir Mrowiec

16:00 - 18:00
Sala Balowa 1
Sesja 16: Problemy hepatologii 2

 Diagnoza i monitorowanie chorych z zaburzeniami syntezy kwasów żółciowych  Dr hab. Irena Ciećko-Michalska
 Choroba Wilsona: podróż od podejrzenia do rozpoznania i leczenia  Prof. Halina Cichoż-Lach
 Autoimmunologiczne choroby wątroby  Prof. Elżbieta Poniewierka  
 Metaboliczna stłuszczeniowa choroba wątroby  Prof. Danuta Owczarek 
 Ciężka niewydolność wątroby  Dr hab. Joanna Raszeja-Wyszomirska 
 Nowe techniki EUS w żylakach dna żołądka  Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska

 

16:00 - 17:30
Sala Balowa 2
Sesja 19: Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit

Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit - rozpoznanie i leczenie.
Trójgłos gastrologa, radiologa i chirurga
Dr Aleksandra Kaczka, Dr Michał Głowacki, Prof. Adam Durczyński

Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.