PROGRAM NAUKOWY KONGRESU

Pobierz program ramowy kongresu »

Pomiędzy sesjami przewidziane są przerwy kawowe, a między sesjami porannymi i popołudniowymi planowana jest przerwa na lunch.

Sesje poranne

09:00 - 10:30
Sala 1
Sesja: Alkoholowe choroby wątroby

 Rola psychiatrii w rozpoznawaniu i leczeniu alkoholizmu  Prof. Napoleon Waszkiewicz
 Dylematy diagnostyczne u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby  Prof. Marek Hartleb
 Alkoholowe zapalenie wątroby - możliwości leczenia farmakologicznego  Prof. Halina Cichoż-Lach
 Znaczenie mikrobioty jelitowej w patogenezie alkoholowego zapalenia wątroby  Dr hab. Michał Kukla

09:00 - 11:00
Sala 2
Sesja: Choroby przełyku

 Postępowanie w neoplazji związanej z przełykiem Barretta - gdzie się znajdujemy w kolejnej dekadzie?  Dr hab. Anna Mokrowiecka
 Dlaczego rośnie liczba przeciwników operacji Nissena  Prof. Piotr Hogendorf
 Personalizowane postepowanie w neoplacji związanej z przełykiem Barretta, czy pomagają biomarkery?  Dr n. med. Anna Pietrzak
 Nowe terapie endoskopowe w neoplacji związanej z przełykiem Barretta  Dr hab. Andrzej Białek
 Kiedy refluks nie wymaga inhibitorów pompy protonowej - czynniki predykcyjne  Prof. Anita Gąsiorowska  
 Zgaga czynnościowa czy ChRP oporna na leczenie - jak ustalić rozpoznanie i skutecznie leczyć  Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik

09:00 - 10:40
Sala 3
Sesja: Problemy onkologii gastroenterologicznej

EUS - rewizja dawnych wskazań i nowe kierunki  Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska
 Overstitch w GIST  Lek. Artur Raiter 
 
Metaplazja jelitowa i co teraz?  Prof. Maciej Gonciarz 
 Rodzinny rak żołądka  Prof. Marek Waluga 
 Sporadyczne i rodzinne gruczolaki dwunastnicy  Prof. Rafał Filip

11:30 - 13:30
Sala 1
Sesja: Choroby trzustki

Żywienie w chorobach trzustki  Prof. Agnieszka Mądro
 Przewlekłe zapalenie trzustki  - gdy obraz KT jest prawidłowy: EUS, MRI czy badania czynnościowe?  Dr hab. Grażyna Jurkowska 
 Co nowego w OZT?  Prof. Anita Gąsiorowska
 Rak trzustki z punktu widzenia chirurga  Prof. Adam Durczyński
 Incidentaloma  Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

11:30 - 13:30
Sala 3
Sesja: Interwencje w otyłości

Farmakoterapia  Prof. Leszek Czupryniak
 Endoskopia w leczeniu otyłości - ESG - Overstitch i inne  Dr hab. Michał Spychalski 
 Chirurgia  Prof. Mariusz Wyleżoł

12:00 - 13:30
Sala 2
Sesja: IBS

Mikrobiota, zaburzenia bariery jelitowej i rola dysbiozy w IBS  Prof. Antonio Gasbarrini 
 Post-Covid IBS - czy czeka nas wzrost zachorowań  Prof. Grażyna Rydzewska 
 Co nowego w Kryteriach Rzymskich - czy łatwo możemy rozpoznać IBS? Dalsze strategie terapeutyczne  Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska
 Zespoły nakładania w IBS  Dr n. med. Anna Pietrzak

Sesje popołudniowe

16:00 - 17:30
Sala 1
Sesja: Wszystko co chcecie wiedzieć o torbielach trzustki

Torbiele trzustki: nadzorować, usuwać, czy zostawić w spokoju?  Dr hab. Jarosław Daniluk 
 Postępowanie w torbielach trzustki - nawigacja w labiryncie wytycznych  Dr hab. Adam Przybyłkowski 
 Nadzór radiologiczny czy endoskopowy torbieli trzustki  Dr n. med. Łukasz Durko  
 Leczenie endoskopowe torbieli trzustki  Lek. med. Artur Raiter  
 Leczenie operacyjne  Prof. Sławomir Mrowiec

16:00 - 17:45
Sala 2
Sesja: Problemy hepatologii 2

 Diagnoza i monitorowanie chorych z zaburzeniami syntezy kwasów żółciowych  Dr hab. Irena Ciećko-Michalska
 Choroba Wilsona: podróż od podejrzenia do rozpoznania i leczenia  Prof. Halina Cichoż-Lach
 Autoimmunologiczne choroby wątroby  Prof. Elżbieta Poniewierka  
 Metaboliczna stłuszczeniowa choroba wątroby  Prof. Danuta Owczarek 
 Ciężka niewydolność wątroby  Dr hab. Joanna Raszeja-Wyszomirska 
 Nowe techniki EUS w żylakach dna żołądka  Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska

 

16:00 - 17:30
Sala 3
Sesja: Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit

Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit - rozpoznanie i leczenie.
Trójgłos gastrologa, radiologa i chirurga
Dr Aleksandra Kaczka, Prof. Ludomir Stefańczyk, Prof. Adam Durczyński

Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.