PROGRAM NAUKOWY KONGRESU

Po ceremonii otwarcia a także pomiędzy sesjami przewidziane są przerwy kawowe, a między sesjami porannymi i popołudniowymi planowana jest przerwa na lunch.

Sesje poranne

09:00 - 10:30
Hala V
Sesja 20: Jak poprawić jakość kolonoskopii?

 Słabe przygotowanie do badania  Dr n. med. Tomasz Romańczyk
 Pomijane zmiany  Prof. Michał Kamiński 
 Niekompletna polipektomia  Dr n. med. Maciej Rupiński
 Powikłania  Dr hab. Michał Spychalski
 Nieprawidłowe postępowanie z wykrytymi zmianami  Dr n. med. Nastazja Pilonis

09:00 - 10:30
Sala Balowa 1
Sesja 24: Wyzwania w ECPW

Postępowanie w guzach wnęki  Lek. med. Sławomir Kozieł
 Nawracające OZT i pancreas divisum  Dr hab. Ewa Nowakowska-Duława
 ECPW - nowe techniki  Dr med. Marek Pazurek
 ECPW po zabiegach chirurgicznych - nowe narzędzia  Lek. med. Marek Skoczylas
 Samodzielność endoskopisty drogą do sukcesu leczenia   Prof. UMK, dr hab. Mateusz Jagielski

09:00 - 11:00
Sala Balowa 2
Sesja 28: Problemy hepatologii 3

• Jak zlecać i interpretować badania obrazowe wątroby?  Dr n. med. Anna Stadnik 
• Co nowego w wytycznych EASL?  Prof. Piotr Milkiewicz
• Błędy w postepowaniu z chorymi z wodobrzuszem i zespołem wątrobowo-nerkowym  Dr hab. Ewa Wunsch 
• Rola ECPW u pacjentów z PSC  Dr hab. Andrzej Białek
• Jak nie przeoczyć pacjenta z wrodzoną hematochromatozą?  Prof. Marek Hartleb

10:45 - 12:15
Hala V
Sesja 21: Martwica trzustki i co dalej?

Leczenie zachowawcze  Dr hab. Jarosław Daniluk
 Leczenie endoskopowe  Prof. UMK, dr hab. Mateusz Jagielski
 Leczenie mikroinwazyjne, chirurgiczne  Prof. Maciej Słodkowski

10:45 - 13:15
Sala Balowa 1
Sesja 25: Nowe wytyczne w gastroenterologii

Postępowanie u chorych przyjmujących doustne antykoagulanty poddawanych endoskopii  Prof. Elżbieta Poniewierka
 Wytyczne ESGE na temat SEMS w zwężeniach okrężnicy w przebiegu nowotworów złośliwych  Dr n. med. Władysław Januszewicz
 Wytyczne w gastroparezie  Prof. Agata Mulak
 Wytyczne ESGE w diagnostyce i leczeniu ostrego krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego  Dr n. med. Piotr Wosiewicz
 Odkodowanie wytycznych na temat stosowania probiotyków - co mam mówić pacjentom?  Prof. Grażyna Rydzewska
 Rak żołądka - wytyczne ESMO 2022  Prof. Dariusz Bielicki

11:15 - 12:35
Sala Balowa 2
Sesja 29: Quo vadis rezydencie. Kariera akademicka czy sektor prywatny... a może połączenie obu

 Najczęstsze błędy w przygotowywaniu publikacji naukowych  Prof. Jarosław Reguła
 37 lat prywatnej praktyki gastroenterologicznej - reminiscencje  Dr n. med. Krzysztof Bartosz
 Poszukiwanie niszy rynkowej czy dążenie do kompleksowej opieki w niewielkich, niepublicznych jednostkach?  Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska 
 Panel: optymalna wielkość jednostki i zakresu swiadczeń:
   a. Małe jest smart czy siła w wielkości  Dr n. med. Tomasz Romańczyk
   b. Wybór modelu realizacji świadczeń w gastroenterologii, optymalizacja modelu: Jedynie w ramach NFZ? W systemie mieszanym? Tylko swiadczenia komercyjne?  Dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska, Dr n. med. Krzysztof Bartosz, Dr n. med. Tomasz Romańczyk 
 Kiedy jest optymalny czas na zmienę sektora przez lekarza?

12:30 - 14:00
Hala V
Sesja 22: Leczenie żywieniowe w niedoborach pokarmowych i zaburzeniach odżywiania - co powinien wiedzieć praktykujący gastroenterolog?

Dlaczego trzeba monitorować parametry odżywiania?  Dr hab. Dorota Mańkowska-Wierzbicka 
 Żywienie jako terapia u dorosłych  Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
 Sarkopenia w IBD  Prof. UMP, dr hab. Iwona Krela-Kaźmierczak
 Jak uszczęśliwić Twój mikrobiom?  Dr hab. Wojciech Marlicz

13:00 - 14:10
Sala Balowa 2
Sesja 30: Wybrane problemy IBD

IBD u osób starszych - na co zwrócić uwagę w diagnostyce różnicowej i jak zoptymalizować decyzje terapeutyczne  Prof. Maria Kłopocka
 IBD i otyłość  Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica
 Mikrobiota a IBD  Prof. Agnieszka Dobrowolska
 Antibodiom – nowy element multiomicznej koncepcji patogenetycznej choroby Leśniowskiego-Crohna  Prof. Piotr Eder
 
Przydatność kliniczna skal endoskopowych w predykcji skuteczności leczenia biologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego  Filip Romaniuk

13:30 - 14:00
Sala Balowa 1
Sesja 26: Wypalenie zawodowe lekarzy

Wypalenie zawodowe, wpływ pandemii na życie zawodowe i prywatne
Dr n. med. Marcin Wojtera

Sesje satelitarne

14:15 - 14:35
Sala Balowa 1
Sesja firmy BMS

Ozanimod - nowa, doustna terapia dla pacjentów z WZJG. Perspektywa klinicysty
Prof. Renata Talar-Wojnarowska

 

14:15 - 14:35
Sala Balowa 2
Sesja firmy Biocodex

Rola mikrobioty jelitowej w kontrolowaniu apetytu na przykładzie szczepu Hafnia alvei 4597
Prof. Grażyna Rydzewska

 

14:15 - 14:35
Hala V
Sesja firmy Diasorin

Badanie elastazy-1 w kale - rola w diagnostyce chorób trzustki
Prof. Ewa Małecka-Wojciesko

 

Sesje popołudniowe

15:15 - 17:30
Hala V
Sesja 23: Postępy w endoskopii przewodu pokarmowego

ESD - nowe wytyczne ESGE  Dr hab. Andrzej Białek
 Nowe techniki POEM  Dr hab. Michał Spychalski
 Najlepsze techniki biopsji EUS  Lek. med. Robert Staroń
 Nowe techniki biopsji pod konrolą EUS  Dr n. med. Łukasz Durko
 Żylaki przełyku: badania przesiewowe, profilaktyka krwawień, EBL/EVL  Lek. med. Sławomir Kozieł
 Postępy w cholangioskopii  Dr n. med. Marek Pazurek

15:15 - 17:30
Sala Balowa 1
Sesja 27: Wyzwania w gastroenterologii

 Management of gastric precancerous lesions  Prof. Tamara Matysiak-Budnik
Nowe koncepcje w dyspepsji czynnościowej  Dr n. med. Maria Janiak 
 Rzadkie, pomijane i niedoceniane przyczyny nawracającego bólu brzucha  Dr hab. Adam Przybyłkowski 
 Zaburzenia motoryki anorektalnej: nietrzymanie stolca, dyssynergia, zaburzenia dna miednicy  Prof. UM Michał Mik
 Jak zrozumieć interakcje mikrobiota-gospodarz pod kątem leczeniachorób z i spoza przewodu pokarmowego? Hype or hope?  Dr n. med. Jarosław Biliński

15:15 - 16:45
Sala Balowa 2
Sesja 31: Sesja Młodych Gastroenterologów

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu gastroenterologii w Polsce  Dr n. med. Marcin Romańczyk 
 Ścieżka kariery naukowej młodego gastroenterologa  Dr n. med. Michał Żorniak
 Kobiety w gastroenterologii  Dr n. med. Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk
 Gastroenterologia na dyżurze: krwawienie z przewodu pokarmowego  Dr n. med. Hubert Zatorski
 Gastroenterologia na dyżurze: ostre zapalenie trzustki  Dr n. med. Adam Fabisiak
 Gastroenterologia na dyżurze: zapalenie dróg zółciowych i zdekompensowana marskość wątroby  Dr n. med. Katarzyna Kozłowska-Petriczko

Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.