Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Marek Hartleb Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG-E) i Członek Rady Sekcji Hepatologicznej PTG-E, Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTG-E w latach 2010-2014, Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2005-2008, obecny Przewodniczący Komisji Naukowej tego Wydziału, Członek Rady Naukowej czasopism: Przegląd Gastroenterologiczny, Wiadomości Lekarskie, Medycyna po Dyplomie, World Journal of Gastroenterology i Na Ratunek.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.