Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

Andrzej Marszałek Kierownik Katedry i Zakładu Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, wieloletni prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów. Profesor Andrzej Marszałek jest autorem lub współautorem ponad 400 prac oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych oraz rozdziałów w książkach, a także doniesień zjazdowych. Doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał w kraju i w czasie stypendiów zagranicznych: Medizinische Hohschule Hannover (Niemcy), Kaplan Hospital filii Medical School of the Hebrew University and Hadass, Jerusalem (Izrael), Pathology Department, Oita Medical University (Japonia), Instytut Roberta Kocha w Berlinie, a także w czasie krótszych pobytów w Nowym Jorku, Bostonie, Manchesterze i Regensburgu.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.