Wykładowcy

Dr hab. n. med. Ewa Wunsch

Ewa Wunsch Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2016r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2009r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2017r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W latach 2011 – 2013 pracowała w Oddziale Hepatologii i Transplantacji Wątroby Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, w latach 2013 – 2015 w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, w latach 2016 – 2017 w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Od maja 2011r. jest pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecnie, aktualnie pełni obowiązki kierownika Samodzielnej Pracowni Medycyny Translacyjnej. Głównym obszarem jej zainteresowań klinicznych i naukowych są cholestatyczne choroby wątroby (PBC i PSC) oraz powikłania marskości wątroby. Jest współautorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach i książkach polsko- i anglojęzycznych. Brała udział w wielu projektach badawczych, powstających we współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Chorobami Wątroby (European Association For the Study of the Liver), Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz zespołu naukowego International Primary Sclerosing Cholangitis Study Group. Za swoją pracę naukową została wyróżniona m.in. tytułem finalistki Nagród Naukowych tygodnika „POLITYKA” (2015r.), finalistki plebiscytu „Polacy z Werwą” (2015r.), oraz laureatki nagrody naukowej dr Bares Award za najlepszą pracę naukową z dziedziny gastroenterologii i hepatologii w latach 2013-2014.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.