Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska

Anita Gąsiorowska Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Przez wiele lat związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadziła badania nad patogenezą, przebiegiem klinicznym i leczeniem chorób trzustki, w tym zwłaszcza nad zaburzeniami funkcji endokrynnej w zapaleniach i raku trzustki. Podczas pobytu naukowego w Neuroenteric Clinical Group, Section of Gastroenterology Southern Arizona w Tucson, USA prowadziła badania dotyczące różnych postaci choroby refluksowej przełyku, które stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej. W toku pracy zawodowej dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska uzyskała umiejętności przeprowadzania procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie endoskopii dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz 24-h pH-metrii z impedancją przełyku. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz członkiem rad redakcyjnych czasopism. Od 2015 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dla województwa łódzkiego. Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i egzaminy dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wojskowo-Lekarskiego a także dla studentów anglojęzycznych oraz wykłady z zakresu chorób przewodu pokarmowego dla studentów Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem zarządu Polskiego Klubu Trzustkowego oraz prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii a także wybranym członkiem European Pancreatic Club i International Association of Pancreatology. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków oraz 120 doniesień zjazdowych. Jest także autorką kilku rozdziałów podręcznika Choroby Wewnętrzne pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego oraz redaktorem książki pt.: „Zespoły chorobowe w gastroenterologii związane z eponimami” przygotowanej wraz z zespołem Kliniki Gastroenterologii.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.