Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Grażyna Rydzewska Wykształcenie: lata 1976 – 1982 – Studia medyczne, Akademia Medyczna w Białymstoku 1985 r. – I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych 1987 r. – Tytuł doktora nauk medycznych 1989 r. – II stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych 1996 r. – Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych 2000 r. – Specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii 2007 r. – Tytuł profesora nauk medycznych Doświadczenie zawodowe: – Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA – od roku 1998 do chwili obecnej – Zastępca Dyrektora d/s Medycznych CSK MSWiA w latach 2001 – 2007 – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Gastroenterologii – w latach 2004 - 2014 – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii – od 2007 roku do chwili obecnej – Sekretarz Polskiego Klubu Trzustkowego – od 2008 roku do chwili obecnej – Członek Zarządu Europejskiego Klubu Trzustkowego – od 2009 roku do chwili obecnej – Redaktor Naczelny „Przeglądu Gastroenterologicznego” – od 2006 roku do chwili obecnej – Profesor zwyczajny w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego – rok 2010 – Profesor nadzwyczajny w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w latach 2001 – 2010 – Asystent naukowy Centrum Badań Nad Mechanizmami Wydzielniczymi Uniwersytetu w Sherbrooke, Kanada w latach 1991 – 1993 – Stażysta w Pracowni Endoskopii Szpitala Świętego Erasma w Brukseli – 1989 rok – Asystent, starszy asystent, adiunkt Kliniki Gastroenterologii AM, Białystok – w latach 1982 – 1998
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.