Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Wojciesko

Ewa Małecka-Wojciesko Uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego i Zaburzeń Metabolicznych łódzkiej AM w roku 1988, zaś stopień doktora habilitowanego w roku 1997. Jej zainteresowania naukowe obejmują nowotwory trzustki, wykorzystanie biomarkerów, czynniki ryzyka, wczesną diagnostykę zaburzeń trzustkowych z uwzględnieniem cukrzycy i raka trzustki. Od 2001 roku prowadzi Klinikę Chorób Przewodu Pokarmowego Łódzkiego UM. W roku 2002 uzyskała tytuł Profesora zwyczajnego. Jest autorką i współautorką licznych podręczników i rozdziałów w literaturze fachowej oraz ponad 260 opublikowanych prac oryginalnych. W latach 2007-2008 była prezesem European Pancreatic Club zaś obecnie reprezentuje Polskę w ECCO. Jest członkiem rad redakcyjnych pism: European Gastroenterology & Hepatology Review, „Gastroenterologia Praktyczna“, “Gastroenterologia Polska“ oraz zastępcą redaktora naczelnego “Gastroenterology Review”. Jest również członkiem komitetu zarządzającego programu COST Action BM1204: „An integrated European Platform for pancreas cancer research“.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.