Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Michał F. Kamiński

Michał F. Kamiński Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 2005 roku. Od 2006 roku pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie od 2015 roku kieruje Zakładem Profilaktyki Nowotworów oraz od 2018 roku kieruje Pracownią Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, od 2018 roku na stanowisku profesora Instytutu. Ponadto jest zatrudniony jako profesor w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jak również jako konsultant naukowy w Department of Health Management and Health Economics na Uniwersytecie w Oslo, w Norwegii. Prof. Kamiński większość swojego czasu poświęca resekcji wczesnych nowotworów, zabiegom przezustnej endoskopowej miotomii (POEM), leczeniu przełyku Barretta, endoskopowej pankretografii wstecznej (ECPW) i innym zaawansowanym zabiegom endoskopowym. Ze względu na swoją działalność jest kierownikiem sekcji jakości Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTGE), kanclerzem Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) i kierownikiem europejskim komitetu skryningów raka jelita grubego Światowej Organizacji Endoskopii (WEO). Jest również kierownikiem naukowym najbardziej kompleksowych warsztatów endoskopowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warsaw Live Endoscopy (www.wlendoscopy.pl). Oprócz endoskopii zajmuje się skryningiem raka jelita grubego, będąc współkoordynatorem Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w Polsce.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.