Wykładowcy

Dr hab. n. med. Anna Mokrowiecka

Anna Mokrowiecka Miejsce pracy: Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi; Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Edukacja: stopień dr hab. n. med. uzyskany w 2018 r. tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii uzyskany w 2013 r. Wcześniej tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych w 2009 r. oraz doktorat UM w Łodzi w dziedzinie nauk medycznych w 2006 r. Dorobek naukowy: ponad 30 prac oryginalnych i poglądowych. Suma punktów MNiSW za publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 593, a IF 49,3. Praktyki zagraniczne i kursy: ostatnio miesięczne szkolenie endoskopowe w Tokio (2016r.) oraz w Kopenhadze (2018r.); kilka razy udział w Summer School of Gastroenterology w Pradze oraz Young Investigators Meeting ASNEMGE.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.