Wykładowcy

Dr hab. n. med. Michał Kukla

Michał Kukla Dr Michał Kukla jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Po studiach, ukończonych w 2000 roku, rozpoczął staż podyplomowy w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu. W 2001 roku Pan doktor rozpoczął staż specjalizacyjny z zakresu chorób wewnętrznych na II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Zabrzu. W roku 2006 kontynuował staż w katowickiej Klinice Gastroenterologii i Hepatologii. W kolejnym roku uzyskał stopień specjalisty chorób wewnętrznych, a w roku 2008 rozpoczął kolejny staż specjalizacyjny – z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Stopień specjalisty w tej dziedzinie dr Michał Kukla uzyskał w 2011 roku. Dodatkowo w 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a po kontynuacji pracy naukowej – w 2013 r. uzyskał kolejny tytuł – doktora habilitowanego. W latach 2013–2019 pracował na stanowisku adiunkta habilitowanego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach. W grudniu 2015 roku rozpoczął trzeci staż specjalizacyjny – tym razem w zakresie chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W 2016 roku Pan doktor otrzymał certyfikat hepatologa wydany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. W październiku 2019 roku dr Kukla objął stanowisko kierownika Zakładu Endoskopii w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dr Michał Kukla jest doświadczonym autorem i współautorem 149 pełnotekstowych artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych doniesień prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji. Łączny współczynnik oddziaływania (tzw. Impact Factor) artykułów Pana doktora to 137,7 pkt i ponad 2400 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo dzięki wielokrotnemu cytowaniu (ponad 1450 razy) w renomowanych pismach naukowych uzyskał indeks Hirscha na poziomie 22. Indeks ten odzwierciedla wartość dorobku naukowego danego specjalisty. Pan doktor jest również autorem książki i wielu rozdziałów medycznych publikacji zagranicznych. Regularnie uczestniczy w kursach z zakresu hepatologii i gastroenterologii oraz prowadzi wykłady podczas konferencji naukowych.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.