Wykładowcy

Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska

Barbara Skrzydło-Radomańska Ukończyła studia medyczne w 1978 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kolejnym krokiem w jej karierze było rozpoczęcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. W 1981 roku przystąpiła do egzaminu i uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w tej dziedzinie. W 1986 roku złożyła kolejny egzamin, stając się tym sposobem specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W następnych latach jej zainteresowania zawodowe skupiły się na gastroenterologii, co zaowocowało zdobyciem w 2000 roku specjalizacji II stopnia w tej dziedzinie medycyny. Profesor Skrzydło-Radomańska jest związana z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Pracuje w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, udzielając pomocy pacjentom (w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie) oraz przekazując swoją bogatą wiedzę studentom medycyny. Tutaj także w roku 1983 została doktorem nauk medycznych (wtedy Akademia Medyczna w Lublinie), a tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 1995 roku. Profesorem nadzwyczajnym jest natomiast od 2002 roku. Udzielała pomocy medycznej w prywatnych gabinetach gastrologicznych na terenie Lublina, w tym w NZOZ Gastromed, CM Luxmed, a także w przychodni Gabinety Profesorów. Jej działalność naukowa obejmuje m.in. recenzowanie prac publikowanych w czasopiśmie „Gastroenterologia Praktyczna”. Profesor Skrzydło-Radomańska jest członkiem rady naukowej tego periodyku. Aktywnie bierze udział w sympozjach i zjazdach z zakresu gastroenterologii. Między innymi, w 2015 roku była wykładowcą podczas V Krakowskich Dni Hepato-Gastroenterologicznych (wykład pt.: „Pacjent z zespołem rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego – omówienie ciekawych przypadków klinicznych). W tym samym roku przybliżyła uczestnikom VII Gdańskiego Sympozjum Gastroenterologicznego temat inhibitorów II generacji („Inhibitory II generacji odpowiedzią na trudności w leczeniu GERD?”). Profesor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.