Wykładowcy

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Anna Wiechowska-Kozłowska Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Dyplom specjalisty I stopnia chorób wewnętrznych uzyskała w 1991 r., II stopnia w 1998 r., a specjalisty w dziedzinie gastroenterologii w 2004 r. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 r., na podstawie pracy doktorskiej pt. „Czy w aktualnym rozpoznawaniu raka trzustki występuje zjawisko opóźnionej diagnostyki?”. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2013 r. na podstawie cyklu prac pt. „Ocena roli i miejsca endosonografii (EUS) w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej cech nadciśnienia wrotnego” (IF-6.582) oraz dorobku składającego się z 25 prac naukowych, których łączny współczynnik oddziaływania wynosił (IF) 34.113pkt. Obejmował on 12 prac oryginalnych, w tym 11 opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, sześć prac kazuistycznych, siedem poglądowych, jedną monografię i 22 doniesienia zjazdowe. W latach 1991-2007 pracowała w Klinice Gastroenterologii PAM w Szczecinie jako lekarz stażysta, następnie asystent, a od 1999 r. jako adiunkt. W 2007 r. objęła stanowisko kierownika pracowni Endoskopii Szpitala MSW w Szczecinie, gdzie od lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego pod kontrolą endosonografii (EUS). Odbyła w tym zakresie wiele szkoleń i staży zagranicznych (UH Birmingham, Charite Berlin, Eppendorf Hamburg, AMC Amsterdam).
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.