Wykładowcy

Dr n. med. Maria Janiak

Maria Janiak Dr n. med. Maria Janiak, lekarz, gastroenterolog, nauczyciel akademicki pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończyła w 1982 r. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała pracując kolejno w różnych ośrodkach medycznych min. w Klinice Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Pomorskiej Akademii Medycznej; w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Jej wiedza medyczna i praktyka kliniczna oparte są na stażach, które odbywała min. w Klinice Gastroenterologii Centrum Onkologii CMKP w Warszawie. Od 1993 r. jest zatrudniona w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje obecnie na stanowisku adiunkta. Jako nauczyciel akademicki bierze udział w kształceniu medycznym przed- i podyplomowym lekarzy. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnych z zakresu gastroenterologii CEM. Zdobyła specjalizacje: I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz II stopnia z gastroenterologii oraz uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Specjalizuje się w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, głównie w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelita a także chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest autorką publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, członkiem zespołu redagującego „Gastroenterologię kliniczną - postępy i standardy”, współautorką wytycznych dla gastroenterologów, a także dla lekarzy rodzinnych wytycznych o postępowaniu w chorobie refleksowej przełyku; kierownikiem specjalizacji z zakresu gastroenterologii wielu lekarzy województwa pomorskiego. Była w latach 2017-2021 prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, a od 2021 jest członkiem Zarządu Oddziału Głównego PTGE; a także czynnym członkiem naukowych towarzystw gastroenterologicznych, internistycznych i innych lekarskich. Od 25 lat sprawuje czynnie obowiązki Sędziego w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Gdańsku.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.