Wykładowcy

Lek. med. Anna Mackiewicz

Anna Mackiewicz Doktor Anna Mackiewicz to specjalista Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada wszystkie dyplomy umiejętności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii w dziedzinie panendoskopii, kolonoskopii i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW). Na codzień pracuje jako starszy asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Główne zainteresowania to wykonywanie badań i zabiegów endoskopowych, kwalifikacja do zabiegów endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia, ECPW, EUS), oraz opieka i nadzór nad pacjentem przed i po zabiegach. Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Rezydenturę z chorób wewnętrznych odbywała w Klinice Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie, przy ulicy Szaserów. W roku 2016 przebywała na stażu w Klinice Gastroenterologii Szpitala Onkologicznego „City of Hope” w Los Angeles, USA. W tym samym roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu interny (chorób wewnętrznych). Doświadczenie endoskopowe zdobywała w Endoterapii przy ul. Brzeskiej w Warszawie, gdzie poza wykonywaniem zabiegów endoskopowych (gastroskopie, kolonoskopie, ECPW), zajmowała się leczeniem chorób wewnętrznych i chorób przewodu pokarmowego. W 2017 roku przebywała na stażu w Anglii w Klinice Gastroenterologii i Endoskopii MidYorkshire Hospitals, NHS Trust, UK. W 2021 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii i pozytywnie zdała państwowy egzamin z specjalizacyjny.
Kontakt

Możesz zamówić tylko jeden kurs z cyklu „Praktyczny kurs endoskopowy…”

Udział w Kolacji Kongresowej można zamówić jedynie wraz z uczestnictwem w Kongresie.
Jeśli jesteś już uczestnikiem Kongresu zaloguj się na swoje konto i zamów udział w Kolacji w panelu uczestnika.